Injector Scaling or Injector Calibration

/ / آموزش تیونینگ
همان‌طور که می‌دانید هر انژکتور علاوه بر مشخصات ظاهری دارای یک عدد مشخصه است که نشان دهنده میزان ظرفیت پاشش سوخت در دقیقه می‌باشد و مثلاً به صورت CC/min 300 معرفی می‌شود.
در داخل برنامه ایسیو هر خودرویی، ابتدا با توجه به پارامترهایی نظیر دور موتور، فشار هوای ورودی، زاویه دریچه گاز و … درصد سوخت مورد نیاز نسبت به هوای ورودی محاسبه می‌شود.
در مرحله بعدی و در ادامه محاسبات ایسیو، مقدار درصد سوخت محاسبه شده از مرحله قبلی می بایست به مقدار زمان پاشش سوزن انژکتور بر حسب میلی ثانیه تبدیل شود. در این مرحله یک پارامتر مستقل وجود دارد که با ضرب کردن آن در درصد سوخت، مقدار میلی ثانیه پاشش سوخت به دست می‌آید.
به این پارامتر Injector Calibration یا Injector Scaling گفته می‌شود.

این پارامتر رابطه معکوس با ظرفیت پاشش سوزن دارد و هر چقدر ظرفیت پاشش انژکتور بیشتر باشد این عدد کوچکتر خواهد بود. به عبارت دیگر هر انژکتوری که ظرفیت بالاتری دارد برای پاشش یه جرم مشخص از سوخت، نیاز به زمان پاشش کمتری دارد و برعکس.

 نتیجه نهایی

هرگاه خواستید از یک نوع انژکتور با دبی متفاوت استفاده کنید فقط می‌بایست به کمک ریمپ ایسیو پارامتر فوق را اصلاح کنید و هیچ گونه نیازی به تغییر جداول سوخت در ایسیو نمی‌باشد.
در شکل زیر مقدار پارامتر فوق برای پژو ۲۰۶ با ایسیو Bosch ME7.4.5 نمایش داده شده است.
Injector_Calibration