تعریف ضرایب دنده های گیربکس در ECU

/ / آموزش تیونینگ, خدمات سام تیونینگ

آیا می‌دانید که معمولاً اطلاعات ضرایب دنده های گیربکس خودرو نیز در ایسیو ذخیره می گردد؟؟

 تاکنون موارد بسیاری مشاهده شده است (معمولاً در ایسیوهای بوش) که راننده اعلام میدارد از وقتی که گیربکس خودرو را با یک گیربکس با نسبت دنده متفاوت تعویض کرده، در بعضی دنده ها چراغ چک خودرو روشن می شود و همچنین در حالت کروز کنترل نیز خودرو عملکرد مناسبی ندارد.

🔴 علت این مشکل در کجاست؟

در واقع در اکثر ایسیوها (مخصوصاً بوش ها)، ضریب دنده‌های مختلف در ایسیو ذخیره می گردد و بر طبق آن همواره توسط ایسیو، رابطه بین سرعت خودرو و دنده فعلی ماشین در هر لحظه بررسی می شود و چنانچه عدم تطابقی را مشاهده کند سریعاً خطای نسبت دنده در ایسیو ثبت می شود و چراغ چک خودرو نیز روشن می شود.
این مشکل بیشتر بر روی خودروهایی با ایسیو Bosch ME7.4.9 در ایران مشاهده شده و در سایر مدل‌های ECU گزارشات کمتری شده است.

🔴 اما راهکار چیست؟

راه کار بسیار ساده ای برای رفع این مشکل وجود دارد و آن این است که به کمک ریمپ ایسیو، نسبت دنده های جدید را برای ایسیو تعریف کنید. به همین سادگی!!!! 

.
.